Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2857

K ujednáním omezujícím svobodu pojištěného ve výběru zástupce se nepřihlíží.