Zákon o bankách

21/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 43

Půjčky poskytnuté bankami podle dosavadních předpisů se považují za úvěry podle tohoto zákona.