Zákon o bankách

21/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 44d

Garanční systém provede první zátěžový test systému pojištění pohledávek z vkladů podle § 41n odst. 2 do 3. července 2017.