Zákon o bankách

21/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 46

Zrušuje se zákon č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách.