Zákon o bankách

21/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 5b

Licence nesmí být udělena, jestliže by to bylo v rozporu s mezinárodní smlouvou.