Zákon o bankách

21/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 6

Licence se uděluje na dobu neurčitou a není převoditelná na jinou osobu.