Zákon o investičních pobídkách

72/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 8

Při rozhodování podle tohoto zákona se postupuje podle správního řádu, pokud tento zákon nestanoví jinak.