Zákon o investičních pobídkách

72/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 14

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.