Zákon o kolektivním vyjednávání

2/1991 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 10Kolektivní spory

Kolektivní spory podle tohoto zákona jsou spory o uzavření kolektivní smlouvy a spory o plnění závazků kolektivní smlouvy, ze kterých nevznikají nároky jednotlivým zaměstnancům.