Zákon o kolektivním vyjednávání

2/1991 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 24Nároky ze sociálního zabezpečení

Při zjišťování výše příjmů pro poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi a sociálních služeb se nepřihlíží ke ztrátě nebo poklesu příjmu z důvodu účasti na stávce.