Zákon o kolektivním vyjednávání

2/1991 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 26

Stávka je ukončena, jestliže o tom rozhodla odborová organizace, která stávku vyhlásila nebo rozhodla o jejím zahájení. Ukončení stávky musí odborová organizace bez zbytečného odkladu písemně oznámit zaměstnavateli.