Zákon o kolektivním vyjednávání

2/1991 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 33Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. února 1991.