Zákon o kolektivním vyjednávání

2/1991 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 7a

Kolektivní smlouva vyššího stupně je závazná od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení sdělení podle § 7 odst. 1 ve Sbírce zákonů pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví, s výjimkou zaměstnavatele,

a) na kterého byl nejpozději k tomuto dni prohlášen konkurs,

b) který k tomuto dni zaměstnává více než 50 % fyzických osob se zdravotním postižením,

c) který k tomuto dni zaměstnává méně než 20 zaměstnanců,

d) u kterého došlo k mimořádné události, jejíž následky k tomuto dni trvají, nebo

e) pro kterého je závazná jiná kolektivní smlouva vyššího stupně.