Zákon o nabývání a pozbývání občanství

194/1949 Sb.

Poslední změna zákona:

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500