Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

334/1992 Sb.

Poslední změna zákona: