Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

589/1992 Sb.

Poslední změna zákona: