Zákon o spotřebitelském úvěru

145/2010 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 19Dozor nad dodržováním zákona

Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem vykonává Česká obchodní inspekce, s výjimkou dozoru nad činností subjektů, u nichž dozor vykonává Česká národní banka.