Zákon o spotřebitelském úvěru

145/2010 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 22Společná ustanovení

(1) Na spotřebitelský úvěr ve formě možnosti přečerpání splatný do 1 měsíce se použije pouze § 5 odst. 1.

(2) Na spotřebitelský úvěr ve formě možnosti přečerpání splatný na požádání nebo do 3 měsíců se použijí pouze § 1 až 3, § 4, § 5 odst. 1, 3, 6 a 7, § 6, § 7 odst. 1 věta první a třetí, odst. 2 a 3, § 8 a 9, § 14 a § 17 až 23.

(3) Na dohodu, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích věřitele odkládá v důsledku prodlení spotřebitele platba nebo mění způsob splácení, přičemž smluvní ujednání jsou ve svém souhrnu pro spotřebitele alespoň stejně výhodná jako v původní smlouvě, se použijí pouze § 1 až 3, § 4, § 5 odst. 1, 3, 6 a 7, § 6, § 7 odst. 1, 2 a 5, § 8, § 9 odst. 1, 2 a 4, § 10, 12, 13 a § 15 až 23.

(4) Na spotřebitelský úvěr ve formě překročení se použijí pouze § 1 až 3, § 16 a § 18 až 23.

(5) Není-li prokázán opak, má se za to, že věřitel povinnosti podle § 5, 7 a 9 nesplnil.