Zákon o spotřebitelském úvěru

145/2010 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 24Zrušovací ustanovení

Zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb., se zrušuje.