Zákon o spotřebitelském úvěru

145/2010 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 29

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.