reklama

Zákon o vlastnictví bytů - č. 72/1994 Sb.

ze dne:            24. 3. 1994
účinnost:          1. 5. 1994

bude nahrazen

právní předpis:     č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)
ze dne:                3. 2. 2012
účinnost:              1. 1. 2014

Zákon o vlastnictví bytů je součástí práva soukromého a upravují se jím některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům. Část první (§1 až §5) vymezuje základní pojmy včetně vzniku a zániku vlastnictví jednotky. Část druhá (§6 až §16) se věnuje výkonu vlastnického práva, část třetí (§17 až §19) pak výstavbě domu. Část čtvrtá (§20) definuje převod a přechod vlastnictví jednotky, část pátá (§21) práva k pozemku a část šestá (§22 až §28) převody jednotek bytových družstev. Část sedmá (§29) se věnuje vyčlenění části družstva, část osmá (§30 až §33) společným a přechodným ustanovením a část devátá Převodům skupinových rodinných domů z vlastnictví bytových družstev
 

Úvod Úvod
Část 1 § 1-5 Obecná ustanovení
Část 2 § 6-16 Převody vlastnictví jednotek a výkon vlastnického práva k jednotkám
Část 3 § 17-19 Výstavba domu
Část 4 § 20 Převod a přechod vlastnictví jednotky
Část 5 § 21 Práva k pozemku
Část 6 § 22-28 Zvláštní ustanovení
Část 7 § 29 Vyčlenění části družstva
Část 8 § 30-33 Společná a přechodná ustanovení
Část 9 § 33a-33b Převody skupinových rodinných domů z vlastnictví bytových družstev
Část 10 § 34 Doplnění zákona české národní rady č. 357/1992 sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona české národní rady č. 18/1993 sb., zákona č. 322/1993 sb. a zákona č. 42/1994 sb.
Část 12 § 36-38 Ustanovení závěrečná
Přechodná ustanovení Přechodná ustanovení
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Zdroj: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-72

reklama