Obchodní zákoník

513/1991 Sb.

Poslední změna zákona: