reklama

Zákony od Centrum.cz

Na nových webových stránkách Zákony od Centrum.cz naleznete vybrané právní normy Sbírky zákonů České republiky online v platném a úplném znění, které vám mohou usnadnit řešit problémy týkající se občanskoprávních vztahů, obchodněprávních vztahů, ale také vztahy týkající se například pracovního práva nebo práva trestního. Vždy před samotným zněním dané právní normy naleznete v úvodu její charakteristiku včetně hlavních bodů, které daný zákon řeší. Tak, aby orientace v textu byla co nejvíce uživatelsky přívětivá.

Mateřská a rodičovská dovolená dle zákoníku

Těšíte se na příchod Vašeho dlouho očekáváného miminka, ale vůbec si nedokážete představit, na co vše se máte po pracovněprávní stránce připravit a na co máte nárok? Kdy odejít na mateřskou dovolenou, kdy požádat o rodičovskou dovolenou. Jak dlouho dobu můžete vůbec s miminkem strávit doma?

Pracovní doba dle zákoníku práce

Pracovní doba pro všechny tak stejná, ale přitom tolik rozdílná. Běžně se říká, že pracovní týden má 40 pracovních hodin, že zaměstnanec pracuje pouze 8 hodin denně, že musí být po celou dobu výkonu práce na svém pracovním místě, má nárok na 20 dní dovolené za celý odpracovaný rok, že při velmi důležitých a závažných životních situací má nárok na další dny volna, ale přitom to vše není úplně tak pravda.

Odstupné

Dostali jste výpověď a Váš zaměstnavatel Vám tvrdí, že nemáte nárok na odstupné? Dohodli jste se se svým zaměstnavatelem na výpovědi z důvodu nadbytečnosti, ale Váš zaměstnavatel Vám tento skutečný důvod nechce do dohody napsat?

Další články

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
reklama