Stavební zákon

183/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 186

Politiku územního rozvoje pořídí ministerstvo a předloží vládě ke schválení do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.