Zákon o účetnictví

563/1991 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 40

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.