Zákon o životním a existenčním minimu

110/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 12Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.