Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

592/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 22a

Tam, kde se v tomto zákoně uvádí zaměstnavatel, rozumí se tím u státních zaměstnanců podle zákona o státní službě služební úřad.