Branný zákon

585/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 8

Dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti, kromě důvodů uvedených v § 7, dále zaniká

a) dnem dodání písemného odvolání dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti vojákem z důvodu odvolání žádosti o povolání do služebního poměru vojáka z povolání krajskému vojenskému velitelství do doby povolání do služebního poměru vojáka z povolání,

b) uplynutím doby, na kterou byla dohoda o zařazení vojáka do aktivní zálohy uzavřena,

c) dnem dodání písemného odstoupení vojáka od dohody o zařazení do aktivní zálohy krajskému vojenskému velitelství, v případě, že je voják na vojenském cvičení, tak dnem následujícím po dni skončení vojenského cvičení, nebo

d) dnem dodání písemného odstoupení krajského vojenského velitelství od dohody o zařazení do aktivní zálohy vojákovi.