Branný zákon

585/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

ČÁST SEDMÁZÁLOHA OZBROJENÝCH SIL

§ 26

(1) Pro doplňování ozbrojených sil se z vojáků v záloze vytváří záloha ozbrojených sil (dále jen "záloha"). Záloha se skládá z povinné zálohy a z aktivní zálohy.

(2) Právní poměry vojáků v záloze upravuje zvláštní právní předpis, pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 27

V povinné záloze jsou vojáci

a) vyřazení z aktivní zálohy, pokud podléhají branné povinnosti,

b) kterým zanikl služební poměr vojáka z povolání podle zvláštního právního předpisu, pokud podléhají branné povinnosti,

c) kteří byli odvedeni při odvodním řízení za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu před povoláním k výkonu mimořádné služby, nebo

d) propuštění z výkonu mimořádné služby, pokud mají brannou povinnost.

§ 28

V aktivní záloze jsou vojáci nebo občané na základě dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti podle § 5.