Branný zákon

585/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 38

Pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak, použije se na řízení podle tohoto zákona správní řád.