Zákon o elektronickém podpisu

227/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 17b

(1) Data pro vytváření elektronických podpisů lze spolu s kvalifikovaným certifikátem obsahujícím data pro ověřování elektronických podpisů odpovídající těmto datům a s daty nezbytně nutnými pro užívání elektronického podpisu zapsat do kontaktního elektronického čipu občanského průkazu.

(2) K zápisu dat a kvalifikovaného certifikátu podle odstavce 1 je oprávněn držitel občanského průkazu. Ustanovení § 15b odst. 2 zákona o občanských průkazech se nepoužije.