Zákon o elektronickém podpisu

227/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

ČÁST SEDMÁZměna zákona o ochraně osobních údajů

§ 26

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, se mění takto:

V § 29 se doplňuje odstavec 4, který zní: