Zákon o elektronickém podpisu

227/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

ČÁST DEVÁTÁÚČINNOST

§ 28

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení.