Zákon o některých službách informační společnosti

480/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1Předmět úpravy

Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství odpovědnost a práva a povinnosti osob, které poskytují služby informační společnosti a šíří obchodní sdělení.