Zákon o některých službách informační společnosti

480/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 10a

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že bez souhlasu adresáta hromadně nebo opakovaně šíří elektronickými prostředky obchodní sdělení.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 100000 Kč.