Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem

82/1998 Sb.

Poslední změna zákona:

HLAVA PRVNÍÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

(1) Stát odpovídá za podmínek stanovených tímto zákonem za škodu způsobenou při výkonu státní moci.

(2) Územní samosprávné celky odpovídají za podmínek stanovených tímto zákonem za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci svěřené jim zákonem v rámci samostatné působnosti (dále jen "územní celky v samostatné působnosti").

(3) Stát a územní celky v samostatné působnosti hradí za podmínek stanovených tímto zákonem též vzniklou nemajetkovou újmu.

§ 2

Odpovědnosti za škodu podle tohoto zákona se nelze zprostit.