Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem

82/1998 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 39Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem po dni jeho vyhlášení.