Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem

82/1998 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 11

Právo na náhradu škody způsobené rozhodnutím o ochranném opatření má ten, na němž bylo zcela nebo zčásti vykonáno ochranné opatření, pokud bylo rozhodnutí v pozdějším řízení jako nezákonné zrušeno.