Listina základních práv a svobod

2/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

Čl. 22

Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.