Listina základních práv a svobod

2/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

Čl. 24

Příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu.