Listina základních práv a svobod

2/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

Čl. 39

Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit.