Listina základních práv a svobod

2/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

Čl. 28

Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky. Podrobnosti stanoví zákon.