Listina základních práv a svobod

2/1993 Sb.

Poslední změna zákona: