Správní řád

500/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 10Věcná příslušnost

Správní orgány jsou věcně příslušné jednat a rozhodovat ve věcech, které jim byly svěřeny zákonem nebo na základě zákona.