Správní řád

500/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 176

Ministerstvo vnitra vydá právní předpis k provedení § 79 odst. 4 a 5.