Zákon o dani z nemovitých věcí

338/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 12cZdaňovací období

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Ke změnám skutečností rozhodných pro daň, které nastanou v průběhu zdaňovacího období, se nepřihlíží.