Zákon o dani z nemovitých věcí

338/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1Úvodní ustanovení

Tento zákon upravuje daň z nemovitých věcí, kterou tvoří

a) daň z pozemků,

b) daň ze staveb a jednotek.