Zákon o dani z nemovitých věcí

338/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 22Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.