Zákon o dani z nemovitých věcí

338/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 20

Daň z nemovitostí se vyměří podle tohoto zákona poprvé na rok 1993 podle stavu k 1. lednu 1993.