Zákon o ochraně hospodářské soutěže

143/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 25b

Na postup Úřadu podle tohoto zákona se právní předpisy o kontrole nepoužijí.